Neiskrivé a nemagnetické náradie

Neiskrivé a nemagnetické náradie

Nástroje vyrobené zo zliatiny berýlia a medi (tz. berýliový bronz)  sú určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov   pár, kvapalín, práškov a iných horľavých materiálov, a všade tam, kde použitie oceľových nástrojov môže vytvárať iskry, schopné zapáliť výbušné zmesi (uhoľné bane, plynárenský priemyseľ, ropný , farmaceutický a chemický priemyseľ , ľakovne, lodné tankery, elektropriemyseľ, letecký priemyseľ, apod.). Ďalšou vlastnosťou materiálu je jeho nemagnetičnosť.


Náradie môže byť použité v zónach 0, 1, 2 , vrátane v prítomnosti látok patriacich do skupiny výbušných V1 , V2 , V3

Vlastnosti materiálu :

Tvrdosť podľa Brinella : 310 - 360
Zloženie: Beryl [Be]: 1,8-2%
Železo [Fe]: 0,05%, kobalt [Čo]: 0,08%
Meď [Cu]: vyvážená, ostatné: max.0, 08%

.